Author Archives: blogthoca.edu.vn

Xét nghiệm t.inh d.ịch đồ tiết lộ điều gì về t.inh t.rùng?

T.inh d.ịch đồ là xét nghiệm đ.ánh giá về số lượng, chất lượng t.inh t.rùng cũng như những vấn đề bất thường trong t.inh d.ịch. Với nam giới, t.inh t.rùng là yếu tố quan trọng nhất trong chức năng sinh sản. Là vật chất di truyền giúp nam giới duy trì nòi giống, vì thế […]